Mrs. M. Stevens Wagner, 1907

Mrs. M. Stevens Wagner, 1907

Quelle: Wikimedia.org No © public domain